top of page

Stipendiumi konkurss

  1. Sportlasestipendium on sportlasele makstav tulevikku suunatud toetus, mida makstakse spordiga seotud teadmiste ja oskuste omandamise ning võimete arendamise soodustamiseks.

  2. Igal aastal antakse välja kuni kaks spordistipendiumi silmapaistvaid tulemusi näidanud tippsportlastele.

  3. Spordistipendiumi suurus üheks kalendriaastaks on kuni 7848 (seitse tuhat kaheksa) eurot. Väljamakseid tehakse igakuiselt spordistipendiaadi arveldusarvele.

  4. Spordistipendiumile võib kandideerida vähemalt 18-aastased saavutussporditasemel judokad.

  5. Spordistipendiumi taotlemise avaldus tuleb esitada Olümpiko spordiklubi juhatusele.

  6. Spordistipendiaadid valib ja kinnitab Olümpiko spordiklubi juhatus.

  7. Spordistipendium lõpetatakse ainult Olümpiko spordiklubi juhatuse otsusega, kui tema sportlikes tulemustes pole toimunud arengut.

  8. Kui sportlase osas saab teatavaks ebaväärikas käitumine, mis on vastuolus Euroopa spordieetika koodeksiga, sh dopinguainete kasutamine, ühe aasta jooksul alates stipendiumi välja maksmisest, on Olümpiko spordiklubi juhatusel õigus stipendium tagasi nõuda.

  9. Spordistipendiaadi sportlike tulemuste arengut hinnatakse üks kord aastas enne uue stipendiumiperioodi algust.

  10. Spordistipendium on vabastatud tulumaksust.

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page